In bright mansions above

In bright mansions above
Lord, I waní tí live up yonder
In bright mansions above

My motherís gone to glory
I waní tí go there too
Lord, I waní tí live up yonder
In bright mansions above

My fatherís gone

My sisterís goneÖ

My brotherís gone Ö

My Saviorís goneÖ