I've Got Peace like a River

Iíve got peace like a river in my soul
Iíve got a river in my soul

Iíve got joy like a fountain in my soul
Iíve got a fountain in my soul

Iíve got love like an ocean in my soul
Iíve got an ocean in my soul